De opdracht

Het thema van 2021 is “SMART MOBILITY”.

Hoe ziet het transport en logistiek er uit in de toekomst van Texel. Of hoe kan het er uit zien.

Schermafbeelding 2020-11-27 om 11.22.44

Planet Texel is één van de projecten of stages waaruit studenten kunnen kiezen, met het verschil dat hier multidisciplinair wordt gewerkt. Toegevoegde waarde is dat er synergie wordt behaald op het vraagstuk door vanuit verschillende invalshoeken te kijken en dit levert interessante oplossingen op voor het eiland. Voor studenten is meedoen interessant, doordat zij professionele vaardigheden opdoen en werken aan beroepsproducten (dit geldt niet voor alle opleidingen).

Gedurende 2 blokken gaan studenten om de week 1 dagdeel werken aan oplossingen voor een Texels vraagstuk over Smart Mobility. In deze weken vinden er elf sessies plaats die een combinatie zijn van online en fysiek (al dan niet op één van de Inholland vestigingen). Na een (online) plenaire start volgen studenten een online masterclass en werken in multidisciplinaire teams. Docenten zijn beschikbaar voor consults. Het werken aan een prototype behoort tot de mogelijkheden. Voor het multidisciplinaire groepswerk worden de kaders meegegeven, zodat de groepen ook buiten het specifieke dagdeel met elkaar aan het werk kunnen. Er vinden minimaal 2 projectdagen op Texel plaats, gebruikmakend van onder meer de lokalen van het OSG (middelbare school tegenover Stayokay). Ook vinden bedrijfsbezoeken en gesprekken met stakeholders plaats. Afsluiting op Texel: eind pitch.

Gekozen is voor een dagdeel op woensdag: van 13-17u:

  • Plenaire start, combi webinar en uitwerken opdracht (thuis/online)
  • Creatieve workshops worden verspreid over verschillende locaties (corona-proof). De creaties worden bewaard in een atelier op school/OSG
  • Bij workshops op Texel: ene helft ochtendprogramma op OSG en andere helft op bedrijfsbezoek; in de middag omwisselen. Daardoor kan het programma makkelijk corona-proof worden uitgevoerd.
  • Indeling 2esemester (periode 3 en 4): zie schema op volgende pagina.

Opgeven kan via deze link.